СОБСТВЕНА РАЗРАБОТКА НА "ЮНИВАЛЕНТ“ ЕООД

Отлично разбираме, че вашият бизнес вече е трансформиран. Затова адаптирахме нашето инженерно познание към нуждите ви за растеж – ефективно и безопасно.

Монтирането и инсталирането всеки един продукт от все повече разширяващата се гама за дезинфекция и хигиенизиране има за цел да осигури безопасното функциониране на вашия бизнес. Нека заедно оправим към вашите служители и клиенти посланията, които имат нужда да чуят: доверие, сигурност, грижа, спокойствие.

DOORDESFECTO® HAND ви предоставя:
Безопасност за служители и клиенти
Ефективност на хигиенните мерки при преминаване на голям поток от хора
Площи за реклама

DOORDESFECTO® HAND е е предназначена за дезинфекция и хигиенизиране на ръце и е особено подходяща за използване от персонал, работещ в учреждения, болници или други високо рискови зони.
Колоната за хигиенизиране DOORDESFECTO® HAND е конструирата така, че режимът на дезинфекция без проблем да осигурява използването ѝ от 10-15 души в минута, без това да наруши големия човекопоток на обществените места.
Продължителността на работа с едно зареждане на резервоара с дезинфектант е до 7 дни, в зависимост от броя на хора, използвали колоната.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОЛОНАТА
DOORDESFECTO® HAND представлява вертикална метална конструкция, изработена от леки метални сплави.
Колоната е разделена на три сектора:
• сектор за съхранение на дезинфекциращ разтвор
• секция за хигиенизиране на ръце
• сервизен сектор с електронен блок
Секцията за дезинфекция на ръце е изработена от сплав с висока степен на устойчивост, лесна за поддръжка и почистване.

Колоната е оборудвана с:
• оптична сензорна система
• атрактивна LED светлинна сигнализация за начало и край на дезинфекцията
• интелигентна система за извършване на целия процес по дезинфекция и хигиенизиране, без намеса на оператор или ползвател